„Gondold újra a gömböt!” pályázat


Csatlakozva a „Maradj otthon!” kampányhoz, a TEMI Fővárosi Művelődési Háza a Magyar Gyöngy Egyesület és a Gyöngy-Szoft Bt. támogatásával otthoni alkotói pályázatot hirdetett gyöngyfűzők részére

VÉDNÖK: NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

A Magyar Gyöngy Egyesület működéséről röviden.

Az egyesület 2003-ban alakult. Tevékenységét azok körében szervezi, akik a gyöngyöt, mint díszítő elemet kézimunkáik során használják.

Figyelemmel kíséri tagjai szakmai tevékenységét, részükre oktatást, továbbképzést, szakmai táborokat szervez annak érdekében, hogy a hagyományőrzést, -ápolást, a kézműves technikák fejlesztését, új utak keresését a tagok kibontakoztathassák.

Feladatának tekinti a különböző pályázatok (iparművészeti, népművészeti) figyelését, hogy a tagok időben értesüljenek a kiállítási és egyéb lehetőségekről, és azon minél nagyobb számban vehessenek részt.

Ösztönzi és segíti tagjainak művelődését, szabadidős tevékenységének szervezését. Kapcsolatot keres más népművészeti, művészeti ágak, csoportok képviselőivel konferenciákon, továbbképzéseken, hogy minél alaposabb ismeretekkel rendelkezzenek a tagok a magyar kézművesség helyzetéről, lehetőségeiről, eredményeiről.

Célul tűzi ki a tagok munkáinak bemutatását az ország minden részében önálló, vagy társ kiállításon. Szorgalmazza ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások megtartását iskolákban, művelődési intézményekben, táborokban, illetve mindazon helyeken, ahol erre igény mutatkozik. Mozgósít a népművészeti vásárokon való részvételre, hogy minél szélesebb körben legyen ismert hazánk kézműveseinek, ezen belül a gyöngyműveseknek munkája.

A Magyar Gyöngy Egyesületbe várjuk mindazokat, akik fontosnak tartják a magyar kézművesség hagyományainak megtartását, ápolását, a kézművesek támogatását, a népművészet ismereteinek elmélyítését, a régi és modern iparművészet bemutatását, mai alkotások elkészülését, illetve mindezeken belül a gyöngy, mint díszítőelem használatát vagy készítését, illetve önálló alapanyagként való feldolgozását.

Rendszeres összejöveteleinket két hetente csütörtöki napokon szervezzük a Ferencvárosi Művelődési Házban (IX ker. Haller u. 27.)

Az egyesület vezetőségének tagjai: Nagy Gyöngyi, Neczné Vajna Zsuzsanna, Bolega Lászlóné